Δημοσιεύσεις - Βιβλία

Η Γραμματική Χωρίς Δυσκολίες

Δημιουργήσαμε και χορηγούμε μια Μεθοδολογία Επεξεργασίας και Διδασκαλίας της Γραμματικής ειδικά για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν έχει σαν στόχο μόνο τη βελτίωση της Ορθογραφίας που υπαγορεύεται από τους Γραμματικούς Κανόνες,
αλλά έχει ακόμα σαν στόχο να καταδείξει μέσα από διάλογο ότι η Γραμματική

Η Ιστορία Χωρίς Δυσκολίες

Πιστεύοντας ακράδαντα πως η Ιστορία πρέπει να γίνει αντικείμενο γνώσης και ενδιαφέροντος για κάθε μαθητή και όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται ευθύνεται αποκλειστικά η Παιδαγωγική – Διδακτική προσέγγιση μεταγράψαμε ακολουθώντας ειδική μεθοδολογία τα κείμενα των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου καθιστώντας τα προσβάσιμα και επεξεργάσιμα από μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Έτσι η Ιστορία δεν αποτελεί ένα πλήθος δυσνόητων αράδων οι οποίες αναφέρονται σε ένα μακρινό και απροσδιόριστο χρόνο αλλά πληροφορίες για κάποιους που έκαναν σημαντικά πράγματα σε ένα περασμένο πιο προσδιορίσιμο, χρόνο.

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που χρησιμοποιούν τα βιβλία αυτά σταμάτησαν να έχουν μια εξαιρετικά απωθητική σχέση με αυτό το αντικείμενο, δέχτηκαν να το διαβάσουν και να το μελετήσουν, αξιολογήθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία και κάποιοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για αυτό που ονομάζουμε Ιστορία.