Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση - Αποτελέσματα

Παραθέτουμε στο χώρο αυτό, τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας.

Οι περιπτώσεις αυτές, αφορούν στην Αποκατάσταση Δυσλεξίας, Γλωσσικής Εξελικτικής Διαταραχής και Οριακής Νοημοσύνης. Επίσης παραθέτουμε μια περίπτωση Αποκατάστασης Δυσλεξίας σε Έφηβο.

Κοινό χαρακτηριστικό των επιτυχίας των παραδειγμάτων αυτών είναι: