Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο

Επίδραση των Δυσκολιών

Οι δυσκολίες αυτές έχουν αντίκτυπο, όπως είναι αναμενόμενο,

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Image

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται.

Συνοδεύουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.

Με ένα κατάλληλο όμως, δραστικό, πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης μπορούν να βελτιωθούν

Αργοί Αναγνώστες

Γιατί πολλοί Μαθητές αποφεύγουν τα εξωσχολικά βιβλία ή τις ξένες ταινίες με υποτίτλους;

Πολλοί Μαθητές του Δημοτικού δεν έχουν ευχέρεια στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση δύσκολων λέξεων (δηλ. πολυσύλλαβων λέξεων ή λέξεων με συμφωνικό σύμπλεγμα) και διαβάζουν με σχετικά αργό ρυθμό ένα κείμενο.

Αυτοί οι Μαθητές, μπορεί να μη συλλαβίζουν και να είναι σε θέση να διαβάσουν ένα κείμενο, αλλά δεν είναι ευχερείς αναγνώστες.

Έτσι, χρειάζονται περισσότερο χρόνο στην Ανάγνωση από άλλους, ενώ κοπιάζουν πολύ εύκολα.

Συνεπώς, δεν ασχολούνται!

Άρνηση για Γραφή

Πολλοί Μαθητές του Δημοτικού με έντονη Δυσγραφία γράφουν πολύ αργά, τα γράμματά τους είναι πολύ άσχημα, με μουντζούρες και δεν είναι αναγνώσιμα.

Image

Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην θέλουν καθόλου να γράψουν.

Πώς αντιμετωπίζει το Εκπαιδευτικό Σύστημα αυτούς τους Μαθητές;

Μήπως θα έπρεπε να ισχύσουν και στη χώρα μας μέτρα όπως

Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία - ΔΕΠΥ.

Πώς διαφοροποιούνται;

Συναντιέται μεγάλο ποσοστό παιδιών που έχουν είτε Μαθησιακές Δυσκολίες από ΔΕΠΥ, είτε Δυσλεξία και ΔΕΠΥ.

Η σωστή διαφοροδιάγνωση είναι πολύ σημαντική

ενός ειδικά στοχευμένου Προγράμματος Αποκατάστασης.

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δημοτικό

Πολλοί μαθητές στο Δημοτικό δεν κατακτούν, σύμφωνα με το αναμενόμενο, την Ανάγνωση, την Ορθογραφία, τη Γραφή και τη Γραπτή Έκφραση ή έχουν δυσκολίες στην Αριθμητική, ενώ πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο.

Image

Οι δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ήδη από τη Β΄ Δημοτικού ή αν είναι πιο ήπιες να γίνουν περισσότερο αντιληπτές γύρω στην Δ΄ Δημοτικού.

Δυσκολίες στην Ανάγνωση

Σύμφωνα με έρευνες ένα 80% των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Ανάγνωση όπως

Δυσκολίες στην Αναγνωστική Κατανόηση

Είτε ως συνέπεια των παραπάνω δυσκολιών στην Ανάγνωση είτε ανεξάρτητα από αυτή, αποτελεί η δυσκολία στην Κατανόηση του Κειμένου, η οποία κατέχει κεντρική και καταλυτική θέση σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αποτέλεσμα των δυσκολιών αυτών είναι η ελλιπής επεξεργασία κειμένων, καθώς και η συνεπαγόμενη αδυναμία απόδοσης του κειμενικού περιεχομένου προφορικά ή γραπτά.

Δυσκολίες στη Γραφή

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής ως γραφοκινητικής δεξιότητας

Image

Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου η οποία είναι μια σύνθετη, πολύπλοκη, αλλά διδάξιμη γνωστική δοκιμασία.
Έχουν μεγάλη δυσκολία να σχεδιάσουν κάτι που θέλουν να γράψουν και να μετασχηματίσουν την απλή παράθεση πληροφοριών σε κειμενικό λόγο.

Δυσκολίες στα Μαθηματικά

Επιδημιολογικές μελέτες σε Αμερική και σε Ευρώπη αναφέρουν ότι το 5% έως 8% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζουν κάποιο είδος ειδικής δυσκολίας στα Μαθηματικά (Geary, 2004).
Οι περισσότεροι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Image

Άλλες Δυσκολίες

Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τις μείζονος σημασίας δυσκολίες που παρουσιάζει ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ιδιαίτερα σημειώνουμε την αιτιακή, όπως έχει αποδειχθεί, σχέση που έχουν οι Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία με σοβαρά η αξιοσημείωτα ελλείμματα στα επίπεδα του Προφορικού Λόγου όπως