Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο

Επίδραση των Δυσκολιών

Οι δυσκολίες αυτές έχουν αντίκτυπο, όπως είναι αναμενόμενο,

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Image

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται.

Συνοδεύουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.

Με ένα κατάλληλο όμως, δραστικό, πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης μπορούν να βελτιωθούν

Ονοματολογία

Ορθογραφία και ...Φυσικο-Χημεία

Image

Πολλοί Μαθητές του Λυκείου με Δυσλεξία δυσκολεύονται στην κωδικοποίηση των γλωσσικών πληροφοριών σε γραπτό συμβολικό λόγο (δηλ δυσκολεύονται στην Ορθογραφία).

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δυσκολεύονται και στην κωδικοποίηση των στοιχείων της Οργανικής και Ανόργανης Χημείας στα αντίστοιχα σύμβολα του κώδικα ονοματολογίας της Χημείας (δηλ δυσκολεύονται στη χρήση του Περιοδικού Συστήματος).

Άλλοτε δυσκολεύονται στην κωδικοποίηση των γλωσσικών πληροφοριών της θεωρίας σε σύμβολα που εκφράζουν ένα τύπο της Φυσικής!

Άχρονος Χρόνος

Ο Δυσλεξικός Χρόνος

Image

Οι δυσλεξικοί άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο αφού δεν μπορούν να τον μετρήσουν ημερολογιακά. Πιο συγκεκριμένα

Αυτό επιφέρει μια ξεχωριστή σύγχυση στη ζωή τους μιας και η ανάγκη του ανθρώπου να ορίζει το χρόνο του είναι βαθειά υπαρξιακή.

Σημασιολογία-Μορφολογία και Κατανόηση

Ποιό ρόλο παίζει το έλλειμμα στη σημασιολογία-μορφολογία στην κατανόηση;

Τεράστιο!

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τη σημασία μιας λέξης ή μιας έκφρασης, ούτε τα σημασιολογικά στοιχεία που αντλεί από τη μορφολογία της

Μαθησιακές Δυσκολίες - Γυμνάσιο και Λύκειο

Ακόμα και μετά από ένα Πρόγραμμα Αποκατάστασης στα χρόνια του Δημοτικού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία συνεχίζουν να εμφανίζουν Δυσκολίες καθώς η μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνοδεύεται από πολλές αλλαγές στα μαθήματα και στα βιβλία.

Image

Επίσης, ακόμα και οι μαθητές που τα χρόνια του Δημοτικού είχαν ήπια συμπτώματα, στα χρόνια του Γυμνασίου ή του Λυκείου είναι πιθανόν να εκδηλώσουν πιο έντονες δυσκολίες.

Δυσκολίες στην Ανάγνωση

Δυσκολίες στην Αναγνωστική Κατανόηση

Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Image

Δυσκολίες στην Προφορική και Γραπτή Απόδοση πληροφοριών ακαδημαϊκών κειμένων (Ιστορία, Βιολογία κτλ)

Δυσκολίες στην επεξεργασία επιχειρηματολογικών
Κειμένων - Δοκιμίων διαθεματικού περιεχομένου

Δυσκολίες στα Μαθηματικά και στη Φυσική

Image

Άλλες Δυσκολίες