Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αξιολόγήσεις Μαθητών

Μέρος της δουλειάς μας είναι η Αξιολόγηση Μαθησιακών δυσκολιών μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Αφού αξιολογήσουμε τις όποιες Δυσκολίες του μαθητή, συντάσσουμε λεπτομερή "Έκθεση Αξιολόγησης" που είναι κατάλληλη για τα ΚΕΔΔΥ και το σχολείο.

Η "Έκθεση Αξιολόγησης" περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά

Αξιολόγήσεις Εφήβων

Παράλληλα η Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει δοκιμασίες που αφορούν

Αποκατάσταση – Αξιολόγηση

Μετά τον εντοπισμό των δυσκολιών που εμφανίζει ένας Μαθητής, σειρά έχει η αναλυτική και λεπτομερής Μαθησιακή Αξιολόγηση.

Η Μαθησιακή Αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα ψυχομετρικής δοκιμασίας (τεστ νοημοσύνης) άλλες πιθανές διαγνώσεις και εκθέσεις άλλων ειδικοτήτων (Λογοθεραπευτική, Εργοθεραπευτική, Παιδοψυχιατρική) καθώς και από ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό του παιδιού.

Αξιολογητικές Δοκιμασίες και Εκπαιδευτικό Υλικό

Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο δοκιμασίες των βασικών γνωστικών διαδικασιών που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία (Ανάγνωση, Αναγνωστική Κατανόηση, Παραγωγή Γραπτού Λόγου κτλ) αλλά και ανταπόκριση σε ακαδημαϊκά κείμενα που αντιστοιχούν στην ηλικία αυτή και να προβαίνει σε διαγνωστική ταυτοποίηση των αποκλινόντων στοιχείων από την επίδοση του μέσου όρου του μαθητικού πληθυσμού.

Αξιολογητικές Δοκιμασίες

Έτσι, η Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών ή Δυσλεξίας μαθητών του Δημοτικού που χρησιμοποιούμε, εκτός από δοκιμασίες σε αδρές γραμμές

περιλαμβάνει και άλλες δοκιμασίες, ενδεικτικά αναφέρουμε

Εκπαιδευτικό Υλικό Αξιολόγησης

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Αξιολογητικής μεθόδου που χρησιμοποιούμε είναι το υλικό που χορηγείται, το οποίο αντιστοιχεί σε καθένα από τους παραπάνω τομείς για κάθε τάξη.

Συμπεράσματα Αξιολόγησης

Τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης ορίζουν

Τέλος τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης πρέπει να γίνουν αντικείμενο προσεκτικής μελέτης και παρατήρησης καθώς και εφαλτήριο για περαιτέρω προτάσεις, όσο αφορά την