Οι Μαθητές του Δημοτικού και οι Δυσκολίες τους

Πώς αντιμετωπίζουν τιs δυσκολίες τους οι ίδιοι οι μαθητές;

Τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού δεν μπορούν να καταλάβουν, μέσω της ενημέρωσης, όπως οι έφηβοι, τι, στην ουσία είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες.

Νομίζουν και δεν το ομολογούν, ότι έχουν κάποια αρρώστια ή ότι είναι "χαζά" (όπως λένε) ή ότι δεν προσπαθούν αρκετά.

Δεν μπορούν να ορίσουν τι είναι αυτό που τους κάνει να αποτυγχάνουν, ενώ διαβάζουν, και αυτό τους προκαλεί έντονες, πολλές φορές, ψυχικές ή σωματικές αντιδράσεις.

Οι άλλες δυσκολίες των Μαθητών

Image

Οι μαθητές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αντιμετωπίζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς μέριμνα στήριξης με εξαίρεση τη χορήγηση ενός επίσημου εγγράφου από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) ή τους άλλους κρατικούς φορείς για προφορική εξέταση, της οποίας την δυνατότητα πραγμάτωσης πολλοί καθηγητές αγνοούν.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μαθητές να ανεβαίνουν ένα ιδιαίτερα οδυνηρό και μοναχικό δρόμο προς τη γνώση.

Χαρτί Επιείκειας

Ένα χαρτί επιείκειας ή προφορικής εξέτασης δεν εξασφαλίζει πάντα μια ομαλή και αξιοπρεπή διαβίωση εφήβου με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία στο σχολείο, ούτε η αδαής, όσον αφορά τις Μαθησιακές Δυσκολίες φροντιστηριακή βοήθεια, αντικαθιστά ένα Πρόγραμμα Αποκατάστασης.