Τι να κάνουμε;

Image

Οι Θεραπευτές, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες συχνά αναρωτιούνται τι να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε και πού θα βρούμε εκπαιδευτικό υλικό Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας για να παρέμβουμε.

Επίσης, μπορεί να έχουν εκπαιδευτικό υλικό για τα μικρά παιδιά με δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή, αλλά να μη διαθέτουν τίποτα για ένα μαθητή της Ε΄ ή της ΣΤ΄Δημοτικού.

Οι δυσκολίες των Θεραπευτών

Image

Ανεπαρκή Προγράμματα Αποκατάστασης

Όσοι ασχολούνται με την Αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών, ακόμη και εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής, δυσκολεύονται να βρουν και να χρησιμοποιήσουν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που να τούς επιτέπει να παρέμβουν αποτελεσματικά σε αυτές.

Τα σύγχρονα Προγράμματα Αποκατάστασης

Έλλειψη Εκπαιδευτικού Υλικού Αποκατάστασης

Image

Η έλλειψη ολοκληρωμένης μέθοδου Αποκατάστασης, σημαίνει επιπλέον και την έλλειψη πολύπλευρου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού υλικού παρέμβασης, που να ανταποκρίνεται στον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αυτό, αναγκάζει τους Θεραπευτές, να χρησιμοποιούν απλά σχολικά βοηθήματα ή τα ίδια τα σχολικά βιβλία, που είναι εντελώς ακατάλληλα για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αδυναμία Αποκατάστασης σε Γυμνάσιο – Λύκειο

Επίσης, κυριαρχεί η άποψη πως η Αποκατάσταση σε Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου είναι περιττή ή μη πραγματοποιήσιμη. Είναι όμως έτσι;

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η παρέμβαση περιορίζεται συνήθως σε αυθαίρετους αυτοσχεδιασμούς ή σε φροντιστηριακού τύπου βοήθεια.