Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Eκπαιδευτικό Yλικό Αποκατάστασης

Πώς φτιάχνεται;

Για να δημιουργήσω εκπαιδευτικό υλικό σε ένα γνωστικό τομέα
(πχ στην Ανάγνωση)

  • Πρέπει να γνωρίζω πολύ καλά τη διαδικασία της Ανάγνωσης ως γνωστικής δοκιμασίας δηλ να έχω καταλάβει τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αναγιγνώσκει
  • Επίσης, πρέπει να γνωρίζω τη φύση και τα χαρακτηριστικά του κώδικα που πρέπει να αναγνώσω, δηλ να αποκωδικοποιήσω.
    (πχ το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα και τη φωνολογική δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας)
  • Από την άλλη, πρέπει να έχω παρατηρήσει βαθιά τις πιθανές δυσκολίες πού ένας μαθητής μπορεί να έχει κατά την ανάγνωση και πώς με τη σειρά τους αυτές διαφοροποιούνται, ώστε να διαφοροποιηθεί και το υλικό.

Δηλαδή, άλλο υλικό απαιτείται για το μαθητή της Β΄ Δημοτικού που συλλαβίζει απλές λέξεις και δεν διαβάζει κείμενο και άλλο για το μαθητή της Ε΄ Δημοτικού που διαβάζει με δισταγμό πολυσύλλαβες λέξεις και με σχετική ευχέρεια ένα κείμενο.

Αποκατάσταση – Εκπαιδευτικό Υλικό

Ένα δομημένο και πολύπλευρο Πρόγραμμα Αποκατάστασης, προϋποθέτει εξίσου πλούσιο, πολυεπίπεδο και οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να ανταποκρίνεται σε όλα τα πεδία, αλλά και στις βαθμίδες που η δυσκολία εμφανίζεται.

Η επιλογή ή δημιουργία τέτοιου υλικού, απαιτεί γνώση, μελέτη, παρατήρηση, και μέθοδο. Γιατί το υλικό αυτό, πρέπει να έχει την παρεμβατική δύναμη, να αποτελέσει το “αντίστροφο„ πρότυπο της δυσκολίας ώστε να μετασχηματίσει το έλλειμμα στη φυσική του δεξιότητα ή ικανότητα.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό που χρησιμοποιούμε

Eίναι προϊόν πολύχρονης προσπάθειας και επίπονης έρευνας στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών.

Δεν είναι αποτέλεσμα πειραμάτων εργαστηρίου σε μικρό δείγμα μαθητών, αλλά αποτέλεσμα πολύχρονης διδασκαλίας σε εκατοντάδες μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία.

Έχει σχεδιασθεί και εκτελεσθεί, μετά από πολύχρονη προσπάθεια, ειδικά για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία), αλλά απευθύνεται και σε όλους τους μαθητές με άλλου τύπου Μαθησιακές Δυσκολίες ελαφρώς τροποποιημένο.

Το υλικό αυτό συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται.

Διάθεση του Εκπαιδευτικού Υλικού

Χρησιμοποιείται από τους μαθητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Αποκατάστασης στο κέντρο μας, ενώ διατίθεται στους θεραπευτές που παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια μας.

Το Φροντιστηριακού τύπου υλικό είναι υλικό παρέμβασης;

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες απαιτούν εξειδικευμένη παρέμβαση και όχι μια απλοποιημένη ή απλοϊκή επανάληψη της σχολικής εκπαίδευσης με φροντιστηριακό επικουρικό χαρακτήρα.

Για παράδειγμα αν ένας μαθητής με Δυσλεξία αδυνατεί να παράγει ένα κείμενο δεν ωφελεί να του πω περίπου τι να γράψει και που να βάζει τις τελείες.

Πρέπει να αποκαταστήσω την ελλιπή επίγνωση του στο πού σταματάει η μια πρόταση και πού αρχίζει η άλλη και πώς αυτές συνδέονται δομικά σε ένα κειμενικό σύνολο και όχι επιφανειακά βάζοντας μια απλή κουκίδα.