Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Δημοτικό - Ανάγνωση

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών με ελαφρά, ήπια ή βαριά δυσαναγνωσία σε επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου.

Περιλαμβάνει Ασκήσεις Ανάγνωσης σε επίπεδο Φωνήματος, Λέξης, Πρότασης και Κειμένου.

Αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Το πρώτο μου Αλφαβητάρι

Image

Κείμενα απλά, φτιαγμένα από λέξεις οικείες, με κλιμακωτό βαθμό δυσκολίας.
Για μικρούς και δυσκολεμένους αναγνώστες.

Συλλαβική Μέθοδος Ανάγνωσης και Γραφής

Image

Από το Φώνημα στη Συλλαβή, από τη Συλλαβή στη Λέξη και από τη Λέξη στην απλή Πρόταση.
Για μαθητές με έντονη Δυσαναγνωσία, μικρής ηλικίας.

Ανάγνωση Λέξεων

Image

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λέξεων που ανταποκρίνονται εξελικτικά στη φωνολογική και φωνοτακτική δομή της Νέας Ελληνικής.
Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές με δυσκολίες στην Ανάγνωση.

Ανάγνωση Προτάσεων

Image

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προτάσεων, ως μεγαλύτερων, των λέξεων, γλωσσικών μονάδων, δημιουργημένων με εδική μεθοδολογία.
Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές με δυσκολίες στην Ανάγνωση.

Μύθοι του Αισώπου

Image

Κείμενα από τη Μυθολογία σε ειδική γραφή.

Κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας

Image

Απλά κείμενα σε ειδική γραφή για μικρούς μαθητές, με δυσκολίες στην Ανάγνωση.

Ανάγνωση Συλλαβών Ψευδολέξεων

Image

Περιήγηση στον κόσμο των συλλαβών της γλώσσας μας. Για μαθητές με έντονη Δυσαναγνωσία.

Ποιήματα

Image

Επιλογή από ποιήματα για μαθητές με δυσαναγνωσία.

Γλώσσα

Image

Επιλεγμένα κείμενα σε οριζόντια μορφή, για μαθητές με ελαφρά δυσαναγνωσία.