Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Δημοτικό - Γραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών με ελαφρά, ήπια ή βαριά δυσγραφία.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για κατάκτηση της ικανότητας της φωνολογικής γραφής και αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Ολιστική Μέθοδος Γραφής

Περιλαμβάνει απλές λέξεις, που ο μαθητής της πρώτης σχολικής ηλικίας, διαβάζει και γράφει ολιστικά, συνδέοντας τες με το πρώτο γράμμα που αρχίζουν.

Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Γραμμάτων

Ασκήσεις Γραφής, για μαθητές που συγχέουν τη γραφή ορισμένων φθόγγων.

Συλλαβική Μέθοδος Ανάγνωσης και Γραφής

Σε συνδυασμό με την Ανάγνωση, ο μαθητής μαθαίνει να γράφει από το Φώνημα στη Συλλαβή, από τη Συλλαβή στη Λέξη και από τη Λέξη στην απλή Πρόταση, στα πλαίσια της εξελικτικής διάστασης της δομής της Νεοελληνικής Γλώσσας. Για μικρούς μαθητές, με δυσκολία στη Γραφή.