Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Δημοτικό - Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού με έντονες, ήπιες ή ελαφρές δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου σε προτασιακό αλλά και σε κειμενικό επίπεδο.

Αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Εκθέσεις Α

Υποστηρικτικά Διαγράμματα ανάπτυξης περιγραφικών Θεμάτων Έκθεσης, με εικονογράφηση για μικρούς μαθητές.

Εκθέσεις Β

Υποστηρικτικά Διαγράμματα ανάπτυξης μεγάλου αριθμού περιγραφικών – αφηγηματικών Θεμάτων Έκθεσης.

Παραγωγή Λόγου - Προτάσεις

Συντακτικά μοντέλα παραγωγής λόγου, σε προτασιακό επίπεδο, με αφορμή απλές εικονιστικές παραστάσεις.

Παραγωγή Λόγου - Κείμενα

Συντακτικά μοντέλα παραγωγής λόγου, σε κειμενικό επίπεδο, με αφορμή σύνθετες εικονιστικές παραστάσεις.