Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Δημοτικό - Λεξιλογικός Εμπλουτισμός

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν έλλειμμα στο σημασιολογικό επίπεδο του λόγου.
Οι μαθητές αυτοί, δεν γνωρίζουν τη σημασία πολλών λέξεων και δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην επικοινωνία τους.

Αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Τεύχος Α

Υλικό κατονομασίας αντικειμένων του οικείου περιβάλλοντος και χρήση αυτών στο λόγο.

Τεύχος Β

Υλικό επεξήγησης της σημασίας λέξεων δηλωτικών πιο σύνθετων νοητικών κατηγοριών του κοινωνικού περίγυρου.

Τέυχος Γ

Υλικό παραγωγής και σύνθεσης λέξεων και χρήση αυτών στο Λόγο.