Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Γυμνάσιο και Λύκειο - Ανάγνωση

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου οι οποίοι παρουσιάζουν επίμονες δυσκολίες στην Ανάγνωση, παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους.

Αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Ανάγνωση Λέξεων

Αποτελείται από μεγάλο αριθμό λέξεων οι οποίες ανταποκρίνονται στη βασική φωνοτακτική δομή ΝΕ και απευθύνεται σε δυσαναγνώστες μαθητές.

Ανάγνωση Προτάσεων

Αποτελείται από μεγάλο αριθμό προτάσεων δημιουργημένων με ειδική μεθοδολογία και απευθύνεται σε δυσαναγνώστες μαθητές.

Μυθολογία

Κείμενα μυθολογικού περιεχομένου σε ειδική μορφή για μαθητές του Γυμνασίου με βαριά δυσαναγνωσία.