Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Γυμνάσιο και Λύκειο - Προπαρασκευή

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται σε μαθητές της Α' Γυμνασίου με έντονες Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία.

Έχει σαν στόχο την πρωταρχική βελτίωση σημαντικών δυσκολιών, πριν αρχίσει η επεξεργασία του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού Αποκατάστασης της Α΄Γυμνασίου.

Αφηγηματικά Κείμενα

Υλικό Αναγνωστικής Κατανόησης, Προφορικής- Γραπτής Απόδοσης Μακροσκελούς Αφηγηματικού Κειμένου για μαθητές της Α’ Γυμνασίου με έντονες δυσκολίες.