Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Γυμνάσιο και Λύκειο - Διαθεματικές Ενότητες

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου οι οποίοι παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία.

Έχει σαν στόχο την βελτίωση της δυσκολίας στην Ανάγνωση, την Αναγνωστική Κατανόηση, την Προφορική και Γραπτή Έκφραση και το Λεξιλόγιο.

Αποτελείται από τα εξής τεύχη:

Διαθεματικές Ενότητες Α΄ Γυμνασίου

Αποτελείται από μικρότερα τεύχη Θεματικών Ενοτήτων τα οποία εμπεριέχουν υλικό ανάγνωσης, αναγνωστικής κατανόησης, προφορικής και γραπτής απόδοσης κειμένου, ανάπτυξης θεμάτων Έκθεσης με ειδική μεθοδολογία υποστηρικτικής διδασκαλίας, υλικό επεξεργασίας της σημασίας ειδικού λεξιλογίου και υλικό παραγωγής προφορικού λόγου σε μορφή διαλόγων.

Διαθεματικές Ενότητες Β΄ Γυμνασίου

Αποτελείται από μικρότερα τεύχη Θεματικών Ενοτήτων τα οποία εμπεριέχουν υλικό ανάγνωσης, αναγνωστικής κατανόησης, προφορικής και γραπτής απόδοσης κειμένου, ανάπτυξης θεμάτων Έκθεσης με ειδική μεθοδολογία υποστηρικτικής διδασκαλίας, υλικό επεξεργασίας της σημασίας ειδικού λεξιλογίου και υλικό έκφρασης επαγωγικής σκέψης.

Διαθεματικές Ενότητες Γ΄ Γυμνασίου

Αποτελείται από μικρότερα τεύχη Θεματικών Ενοτήτων τα οποία εμπεριέχουν υλικό ανάγνωσης, αναγνωστικής κατανόησης, προφορικής και γραπτής απόδοσης κειμένου, ανάπτυξης θεμάτων Έκθεσης με ειδική μεθοδολογία υποστηρικτικής διδασκαλίας, υλικό επεξεργασίας της σημασίας ειδικού λεξιλογίου και υλικό έκφρασης αιτιολογημένης κριτικής σκέψης.