Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Γυμνάσιο και Λύκειο - Λεξιλογικός Εμπλουτισμός

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι παρουσιάζουν έλλειμμα στο σημασιολογικό επίπεδο του λόγου, δηλαδή δεν γνωρίζουν τη σημασία πολλών λέξεων και τη χρήση τους στο λόγο.

Λεξιλογικός Εμπλουτισμός

εμπεριέχει υλικό σύνθεσης, και παραγωγής λέξεων επεξεργασία της σημασίας και χρήσης αυτών στο λόγο.