Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση Εφήβων

Για ποιους λόγους είναι επιτακτικότερη η ανάγκη η Αποκατάστασης των Eφήβων;

Αποκατάσταση – Γυμνάσιο και Λύκειο

Στη δεκαετία του ΄90 και στις αρχές του 2000 η Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών ή της Δυσλεξίας στους εφήβους ήταν Μύθος.
Όλοι οι ειδικοί πίστευαν πως η Αποκατάσταση σταματάει στην Στ΄ Δημοτικού και μετά το λόγο έχουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν σήμερα, πολλά παραδείγματα εφήβων που παρακολούθησαν με επιτυχία προγράμματα αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών ή Δυσλεξίας με εξαιρετικά αποτελέσματα. ...

Λόγοι Έναρξης Προγράμματος Αποκατάστασης

Οι λόγοι που απαιτούν τη συνέχιση ή ακόμα την έναρξη ενός Προγράμματος Αποκατάστασης σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία, υπαγορεύονται από τις διογκωμένες δυσκολίες που εμφανίζουν στην αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης καθώς τα γνωστικά αντικείμενα είναι πια εξαιρετικά σύνθετα νοηματικά και γλωσσικά.

Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας μας για Αποκατάσταση Εφήβων

Εκτός από τις μεθοδολογικές αρχές που έχουμε ήδη αναφέρει, στην Αποκατάσταση Γυμνασίου-Λυκείου κυριαρχεί η μεθοδολογικά οργανωμένη προσέγγιση ενός κόσμου κειμένων όχι με στόχο την απλουστευμένη κατανόησή τους, αλλά με στόχο