Δωρεάν Σεμινάρια σε Γονείς

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

Προσφέρουμε δωρεάν ημερίδες σε γονείς για ενημέρωση πάνω στις μαθησιακές δυσkολίες.

Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως σε πρακτικές παραμέτρους των δυσκολιών αυτών, δηλαδή πώς επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών, τον τρόπο ζωής, την μελέτη και πώς εκείνοι μπορούν με απλούς τρόπους να παρέμβουν και να βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Στόχος μας είναι, οι γονείς να ενημερωθούν αναλυτικά και διεξοδικά πάνω σε θέματα που αφορούν στις δυσκολίες στη μάθηση πού εμφανίζουν τα παιδιά τους, έτσι όπως αυτές εκφράζονται στο σχολείο, στη μελέτη αλλά και σε άλλες δραστηριότητες.

Θεωρούμε σημαντικό οι γονείς να γνωρίσουν σε βάθος τις δυσκολίες αυτές αλλά και τρόπους πρακτικούς βοήθειας και πλαισίωσης.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται τακτικά (κατόπιν συγκέντρωσης ικανού αριθμού αιτήσεων) στον χώρο μας.