Υπηρεσίες - Γενικά

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων Υπηρεσιών στο χώρο της Αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας. Πιο συγκεκριμένα:

Θεραπευτές

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται

Τα Σεμινάρια μας απευθύνονται σε νέους ή και έμπειρους θεραπευτές, που ζητούν όχι μόνο (άλλη) μία θεωρητική προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά μία ολοκληρωμένη, δοκιμασμένη και αποτελεσματική Μεθοδολογία Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, που να ειναι άμεσα εφαρμόσιμη, και που να συνοδεύεται από άφθονο και δοκιμασμένο στην πράξη Εκπαιδευτικό Υλικό Αποκατάστασης.

Στα σεμινάρια μας, δίνεται έμφαση στη βιωματική προσέγγιση των δυσκολιών οπότε και γίνεται συχνή χρήση αυθεντικού υλικού πού περιλαμβάνει ηχογραφήσεις παιδιών και χειρόγραφα κείμενα.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου, χορηγούμε στους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικό αποκαταστασιακό υλικό για άμεση χρήση. Ταυτόχρονα όμως, παρέχουμε εκπαίδευση πάνω στη μεθοδολογία παραγωγής αλλά και στον τρόπο προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού, βάσει υποδειγματικού μεθοδολογικού μοντέλου.

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Στις Υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται

Γονείς

Προσφέρουμε Δωρεάν Σεμινάρια σε όλους τους γονείς παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία για πρακτική βοήθεια στη μελέτη στο σπίτι.

Στόχος μας είναι, οι γονείς να ενημερωθούν αναλυτικά και διεξοδικά σε θέματα που αφορούν στις Μαθησιακές Δυσκολίες των παιδιών τους έτσι όπως αυτές εκφράζονται στο σχολείο, στη μελέτη αλλά και σε άλλες δραστηριότητες.
Θεωρούμε σημαντικό οι γονείς να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στις δυσκολίες αυτές αλλά και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν πρακτικούς τρόπους βοήθειας στη μελέτη και πλαισίωσης.

Για τους μαθητές μας, που παρακολουθούν Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης, αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τα ΚΕΔΔΥ και το σχολείο.

Κέντρα Αποκατάστασης και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Οι Yπηρεσίες μας, αφορούν στην βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Κέντρου ή του Οργανισμού στο χώρο της Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε εκπαίδευση των Θεραπευτών ή/και Εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση και στην Αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κύκλος Α) και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κύκλος Β)

Επίσης, προσφέρουμε εποπτείες των εκπαιδευόμενων Θεραπευτών του Κέντρου και μπορούμε να χορηγήσουμε όλο το απαιτούμενο Εκπαιδευτικό Υλικό Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας.

Ειδικά για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και υποστήριξη τμημάτων Αποκατάστασης ή βοήθειας στους μαθητές του Οργανισμού που εμφανίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες.