Υπηρεσίες - Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα δρόμο προς την αυτογνωσία και την ανάδειξη και αξιοποίηση των λειτουργικών στοιχείων του οικοδομήματος της προσωπικότητας του ατόμου.

Με σεβασμό στη μοναδικότητά αυτού και οδηγό το αίτημά του, ξεκινά ένα ταξίδι διορθωτικής εμπειρίας , στο οποίο η ζωή αποτελεί απόφαση και όχι απλώς ένα συμβάν…

Αξιολόγηση Νοητικού Δυναμικού

Με τη μέτρηση του δείκτη νοημοσύνης, ο θεραπευτής αποκλείει τις περιπτώσεις όπου οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία από τις παραμέτρους νοητικής υστέρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση δυσλεξίας είναι το παιδί να έχει τουλάχιστον φυσιολογική νοημοσύνη. Στην Ελλάδα η μέτρηση αυτή γίνεται κατά βάση γίνεται με το τεστ WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children), το οποίο έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και έχει βασιστεί στην τρίτη αναθεωρημένη αμερικανική έκδοση του 1991 και στη βρετανική έκδοση του 1992, και έχει όλα τα δομικά και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά των κλιμάκων νοημοσύνης όπως την όρισε ο Wechsler.