Βιωματική
Προσέγγιση Δυσκολιών

Στα σεμινάρια μας, δίνoυμε έμφαση στη βιωματική προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα

  • στη μελέτη αυθεντικού υλικού (ηχογραφήσεις μαθητών και χειρόγραφα κείμενα) αλλά και
  • στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βάσει υποδειγματικού μοντέλου (modelling)

Σεμινάρια Αποκατάστασης - Δημοτικό

Image

Το Σεμινάριο στηρίζεται σε δύο σχετικές Ανακοινώσεις μας στο 11ο Συνέδριο Λογοπεδικών.

Aπευθυνόμαστε σε Θεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς και Δασκάλους πού επιθυμούν να ασχοληθούν με την Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Προσφέρουμε εκπαίδευση σε μια ολοκληρωμένη, δοκιμασμένη και αποτελεσματική μεθοδολογία Αποκατάστασης, πού είναι άμεσα εφαρμόσιμη και συνοδεύεται από άφθονο και δοκιμασμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή των σεμιναρίων πανελλαδικά, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό.

Στόχος

Έχει σαν στόχο την θεωρητική κάλυψη των γνωστικών λειτουργιών που αφορούν τη διαδικασία της μάθησης (Αντίληψη, Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη κ.τ.λ.) καθώς και τη λειτουργία και φυσιολογία των δοκιμασιών που άπτονται αυτών (Ανάγνωση, Γραφή, Ορθογραφία, Γραπτή Έκφραση, Αριθμητική) στο βαθμό που οι θεωρητικές αυτές πληροφορίες πλαισιώνουν αποτελεσματικά και κατατοπιστικά ένα παιδαγωγικό υλικό αποκατάστασης.

Ακόμα, έχει σαν στόχο την αναλυτική κατάδειξη των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές του Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία, στους παραπάνω τομείς.

Τέλος, έχει σαν στόχο την εκπαίδευση στη δημιουργία, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, πολύπλευρου και πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού υλικού Αποκατάστασης των παραπάνω δυσκολιών.

Παρατηρήσεις

Χορηγείται εκπαιδευτικό Υλικό Αποκατάστασης σε όλουs τουs συμμετέχοντες.

Διάρκεια

9 μήνες

Συχνότητα

2 έως 3 ώρες - 1 φορά την εβδομάδα

Κόστος

Κατόπιν συμφωνίας. Γίνονται προσφορές σε ομάδες φοιτητών.

Ενδεικτικά το σεμινάριο περιλαμβάνει