Βιωματική
Προσέγγιση Δυσκολιών

Στα σεμινάρια μας, δίνoυμε έμφαση στη βιωματική προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα

  • στη μελέτη αυθεντικού υλικού (ηχογραφήσεις μαθητών και χειρόγραφα κείμενα) αλλά και
  • στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βάσει υποδειγματικού μοντέλου (modelling)

Σεμινάρια Αποκατάστασης - Γυμνάσιο και Λύκειο

Το Σεμινάριο στηρίζεται σε σχετική μας Ανακοινώση μας στο 6ο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο.

Απευθύνεται σε Θεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους, Καθηγητές και Φροντιστές, που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής παρέμβασης στις Μαθησιακές Δυσκολίες των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή των σεμιναρίων πανελλαδικά, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών σε Εφήβους.

Στόχος

Το σεμινάριο έχει σαν σκοπό την Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου)

Έχει ακόμα σαν στόχο την εκπαίδευση στη δημιουργία, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, πολύπλευρου και πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού υλικού Αποκατάστασης των παραπάνω δυσκολιών.

Παρατηρήσεις

Χορηγείται εκπαιδευτικό υλικό Αποκατάστασης σε όλουs τουs συμμετέχοντες

Διάρκεια

9 μήνες

Συχνότητα

2 έως 3 ώρες - 1 φορά την εβδομάδα

Κόστος

Κατόπιν συμφωνίας. Γίνονται προσφορές σε ομάδες φοιτητών.

Ενδεικτικά το Σεμινάριο περιλαμβάνει

Σημειώνεται ότι για τους θεραπευτές που έχουν παρακολουθήσει τον
Α Κύκλο των Σεμιναρίων (Δημοτικό), οι θεωρητικές πληροφορίες θα καλυφθούν περιληπτικά, ενώ για τους υπόλοιπους, οι πληροφορίες αυτές, θα συζητηθούν αναλυτικά, για αποτελεσματικότερη πλαισίωση του χορηγούμενου εκπαιδευτικού υλικού.