Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση Δυσλεξίας

Ιστορικό

Η Μαρία, 12 ετών μαθήτρια Στ’ Δημοτικού.

Οι πληροφορίες που μας έδωσε για τα χρόνια του Δημοτικού ήταν ότι έκανε πολλά ορθογραφικά λάθη, παρέλειπε γράμματα, δυσκολευόταν στην έκθεση και στα γραπτά διαγωνίσματα, ενώ πίστευε ότι «τα πηγαίνει σε όλα χάλια».

Αξιολόγηση

Στην πρώτη συνάντηση, πριν αλλά και μετά τη διάρκεια της αξιολόγησης, αρνιόταν συστηματικά να συνεργαστεί σε ό,τι αφορούσε την αξιολόγηση σε γραπτό λόγο, απέφευγε τη βλεμματική επαφή, κουνιόταν συνεχώς στην καρέκλα της και μιλούσε εξαιρετικά χαμηλόφωνα, με ένταση που υποδείκνυε την αμφιβολία της για κάθε τι που θα δήλωνε ή την τότε σιγουριά της ότι θα ήταν λάθος. Το πρόσωπό της ήταν εσκεμμένα καλυμμένο από τα πλούσια μαλλιά της, μέσα από τα οποία με δυσκολία ο θεραπευτής διέκρινε φευγαλέα το διερευνητικό της βλέμμα. Εμφανώς θυμωμένη από πρώιμους πιθανούς λανθασμένους χειρισμούς, ματαιωμένη από τις συνεχείς επίπονες μα άκαρπες προσπάθειες και απογοητευμένη, εξέπεμπε οργή και αμφισβήτηση. Σύμφωνα με την αξιολόγηση η Μαρία εμφάνιζε "Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση, τη Γραφή, την Ορθογραφία και τη Γραπτή Έκφραση". Κατόπιν έγινε αναλυτική ενημέρωση στη μητέρα και προτάθηκαν τα βήματα που έπρεπε να ακολουθηθούν από εκείνο το σημείο και ύστερα.

Αποκατάσταση

Εφαρμόσαμε Προγράμμα Αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εικόνας της Μαρίας. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της και την έναρξη του αποκαταστασιακού της δρόμου.

Πετύχαμε να αναγνωριστεί στα ΚΕΔΔΥ ως μαθήτρια με Μαθησιακές Δυσκολίες. Χάρη στις πολύ συχνές επαφές με τους καθηγητές στο σχολείο άλλαξε η μέχρι τότε αρνητική στάση των δασκάλων απέναντί της.

Διαμορφώσαμε το υλικό ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες της στην Ανάγνωση, στη χρονική ακολουθία και στην απομνημόνευση ημερομηνιών και τοπονυμιών, στην φωνολογική επίγνωση, στην προφορική απόδοση αποκλειστικά των κυριολεκτικών κειμενικών πληροφοριών, στην νοηματική και γλωσσική επεξεργασία των επαγωγικών πληροφοριών ενός κειμένου, στη γραφή και στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου, στην κατονομασία και στη Σημασιολογική Επεξεργασία Λέξεων και εκφράσεων της ηλικίας της και στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων.

Με ειδικά στοχευμένες εβδομαδιαίες συνεδρίες, καταφέραμε γρήγορη βελτίωση στους συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο αύξησε την αυτοπεποίθηση της Μαρίας και την εμπιστοσύνη της ίδιας και των γονέων της στο Πρόγραμμα και άρχισε να αλλάζει την εικόνα της Μαρίας το σχολείο. Στη συνέχεια σταδιακά, επιτύχαμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Προγράμματος και θέσαμε νέους που θα ανταποκρίνονταν στις νέες πια, απαιτήσεις του Γυμνασίου.

Αποτέλεσμα

Η Μαρία σήμερα πηγαίνει Γ΄ γυμνασίου, είναι μαθήτρια του 19 και ανταποκρίνεται εξαιρετικά συνεργατικά και δημιουργικά στην όλη διαδικασία.

Στο τέλος της χρονιάς της Α’ γυμνασίου η Μαρία είχε βελτιώσει την αναγνωστική της ικανότητα, την ικανότητα ανάπτυξης περιγραφικών και αφηγηματικών θεμάτων έκθεσης, την ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και την ικανότητα για κατανόηση, επεξεργασία, ανάκληση και απόδοση των κειμενικών πληροφοριών των σχολικών της μαθημάτων.

Σήμερα ο κατ’ απαίτηση προφορικός της λόγος έχει αποκτήσει δομή και οργάνωση, ενώ το προφορικό κείμενο που παράγει είναι υψηλής πληροφορικότητας, με συνοχή και συνεκτικότητα. Το γραπτό κείμενο που παράγει διακρίνεται από την ανάλογη ως προς το είδος του δομή και ικανοποιητικό περιεχόμενο. Είναι σε θέση να αναπτύξει και να εκφράσει γλωσσικά τα αίτια ή τους παράγοντες ενός φυσικού ή κοινωνικού φαινομένου, καθώς και να αναφέρει τα αποτελέσματα που αυτό μπορεί να έχει. Επιπλέον, άρχισε να μπορεί να ορίζει με ευκρίνεια και σαφήνεια σημασίες εννοιών και θεσμών, να ανταποκρίνεται επιτυχώς στη διατύπωση ορισμών, να αποκωδικοποιεί και να ολοκληρώνει σύνθετες αλγοριθμικές διαδικασίες μαθηματικών ασκήσεων.

Η φωνή της είναι δυνατή και σταθερή, γιατί έτσι είναι πια και η αυτοεικόνα της, προκύπτουσα μέσα από μια επιτυχή αποκαταστασιακή θεραπευτική διαδρομή...