Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση Γλωσσικής Εξελικτικής Διαταραχής

Ιστορικό

O Γιώργος, 8 ετών, μαθητής Γ’ Δημοτικού.

Οι πληροφορίες που μας έδωσε η μητέρα για τις δύο τάξεις του Δημοτικού ήταν ότι η δασκάλα ανέφερε ότι μέσα στην τάξη «έμοιαζε χαμένος, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τη ροή του μαθήματος, δε συμμετείχε ποτέ στην τάξη, δυσκολευόταν στην έκθεση και στα γραπτά διαγωνίσματα και στα διαλείμματα απομονωνόταν». Η μελέτη στο σπίτι, η οποία γινόταν με την μητέρα, «έμοιαζε με Γολγοθάς» με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια ένταση και στην μεταξύ τους σχέση.

Αξιολόγηση

Στην πρώτη συνάντηση, έγιναν γρήγορα αισθητές οι σημαντικές του δυσκολίες στην πρόσληψη αλλά και στην έκφραση του λόγου, κατά τη γλωσσική του επικοινωνία. Ο Γιώργος καταλάβαινε αυτά που τoυ ζητούσε η Θεραπεύτρια, μόνο όταν αυτά περιορίζονταν σε απλά γλωσσικά σχήματα. Παράλληλα, η γλωσσική του παραγωγή περιοριζόταν αυστηρά σε μονολεκτικές απαντήσεις, ενώ διακατεχόταν από έντονη αμηχανία, για το εάν αυτό που κάθε φορά απαντούσε ήταν σωστό.

Αποκατάσταση

Εφαρμόσαμε Πρόγραμμα Αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εικόνας του Γιώργου και πετύχαμε να αναγνωριστεί στα ΚΕΔΔΥ ωςμαθητής με Γλωσσική Εξελικτική Διαταραχή.

Το υλικό του Προγράμματος Αποκατάστασης δημιουργήθηκε και χορηγήθηκε με αυστηρώς μοντελοποιημένη και κατευθυντική μέθοδο προσέγγισης του μορφοσυντακτικού επιπέδου του λόγου του (τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την παραγωγή αυτού), με στόχο να αποκατασταθούν σε βάθος οι διαταραγμένες δομές. Πιο συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της πρόσληψης του λόγου δοκιμάστηκε σε δοκιμασίες που αφορούν την κατανόηση κειμένου, ενώ για την αποκατάσταση της παραγωγής του λόγου προφορικά και γραπτά δοκιμάστηκε σε δοκιμασίες που αφορούν την περιγραφή προσώπων, αντικειμένων και εικόνων. Ταυτόχρονα έγινε αποκατάσταση και στο σημασιολογικό επίπεδο του λόγου με χορήγηση υλικού πάνω στην κατονομασία λέξεων δηλωτικών των καταστάσεων καθημερινής ζωής και χρήση αυτών στον επικοινωνιακό λόγο. Ακόμη, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση συντακτικών σχημάτων σε προτασιακό επίπεδο και αργότερα σε σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας απλό κείμενο.

Το παραπάνω πρόγραμμα λάμβανε χώρα σε πλήρη συμφωνία με το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα. Με ειδικά στοχευμένες εβδομαδιαίες συνεδρίες, καταφέραμε γρήγορη βελτίωση στους συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο βελτίωσε την αυτοεικόνα του Γιώργου και την εμπιστοσύνη του στο Πρόγραμμα και άρχισε να αλλάζει την εικόνα του Γιώργου στο σχολείο. Η όλη θεραπευτική διαδικασία γινόταν σε νοηματικές δομές που ο Γιώργος ήταν σε θέση να κατανοήσει. Στη συνέχεια, ο βαθμός δυσκολίας σταδιακά και εκ του ασφαλούς άρχισε να αυξάνεται. Επιτύχαμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Προγράμματος και θέσαμε νέους που θα ανταποκρίνονταν στις νέες πια, απαιτήσεις των επόμενων σταδίων της επιθυμητής επικοινωνίας.

Αποτέλεσμα

Ο Γιώργος σήμερα φοιτά στην Πέμπτη δημοτικού. Είναι χαμογελαστός, εύχαρος και έχει φίλους. Έχει διάθεση να μοιραστεί τις εμπειρίες του και να συνεχίσει να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Άρχισε να γίνεται πιο επικοινωνιακός, συμμετέχει στην τάξη και με την κατάλληλη επεξήγηση από τον διδάσκοντα, κατανοεί τις δοκιμασίες που του ανατίθενται, αφού πια μπορεί να παρακολουθεί πιο λειτουργικά τα δρώμενα της τάξης και μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά. Έγινε πιο κοινωνικός και η σχέση του με τη μητέρα του βελτιώθηκε.

Είναι συγκινητικό να ακούς ένα παιδί να σού λέει «είμαι χαρούμενος πού πια, μπορώ να εκφράζω αυτά πού σκέφτομαι…μού είχε λείψει το να έχω φίλους».