Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση Οριακής Νοημοσύνης

Ιστορικό

Η Αγγελική είναι ένα κορίτσι της Γ’ Γυμνασίου.

Ακολουθεί Μαθησιακό Πρόγραμμα από 7 χρονών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκανε εντατικά Πρόγραμμα Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Διέθετε οριακή νοημοσύνη και είχε νευρολογικά προβλήματα.

Αξιολόγηση

Στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού δεν μπορούσε να γράψει καθόλου και διάβαζε με εξαιρετικά αργό ρυθμό ένα κείμενο με απλές κυριολεκτικές πληροφορίες. Η προφορική της έκφραση ήταν περιορισμένη και μονολεκτική.

Αποκατάσταση

Εκπονήσαμε Πρόγραμμα Αποκατάστασης με στόχο την κατάκτηση, στα πλαίσια του εφικτού, της Ανάγνωσης, της Γραφής, της Προφορικής και Γραπτής Έκφρασης, σε εξαιρετικά απλές δομές.

Ακόμα, θέσαμε σαν στόχο που επιτεύχθηκε, να εκτελεί προσθέσεις και αφαιρέσεις, να χρησιμοποιεί το κομπιουτεράκι και να γνωρίζει τα νομίσματα.

Στο Γυμνάσιο, τέθηκε σαν στόχος να μπορεί να διαβάζει απλά κείμενα με δομές της κοινωνικής ή καθημερινής ζωής και να απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις.

Επίσης μεταγράψαμε το κείμενο της Ιστορίας αλλά και τα κείμενα της Οδύσσειας και της Ιλιάδας σε εξαιρετικά απλές δομές, ώστε να μπορεί να γνωρίζει το περιεχόμενό τους και να απαντάει σε απλές ερωτήσεις.
Ακολουθώντας λεπτομερείς οδηγίες μας, η μητέρα μετέγραψε η ίδια και άλλα κείμενα του σχολικού προγράμματος!

Αποτέλεσμα

Μέχρι το τέλος του Δημοτικού μπορούσε να γράψει φωνολογικά σωστά, να διαβάζει με αργό αλλά σταθερό ρυθμό κείμενα με μεγάλα γράμματα, ενώ απαντούσε δίνοντας τις βασικές κυριολεκτικές πληροφορίες σε ανάλογες ερωτήσεις κειμένων.

Στο Γυμνάσιο, μπόρεσε με την ίδια μέθοδο, να μάθει λίγα και ουσιαστικά πράγματα σαν γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες, στα πλαίσια του δυνατού, ώστε να γίνει ένα λειτουργικό μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν βέβαια, με τη δημιουργική και στενή σημασία της μητέρας, του σχολείου και του ειδικού πλαισίου.

Στόχος τής Αγγελικής από χρόνια ήταν η τέχνη της κομμωτικής όπου θα την μάθαινε σε ανάλογο επαγγελματικό πλαίσιο, γεγονός που πραγματοποιήθηκε.