Δημοτικό Γυμνάσιο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικό Υλικό Αποτελέσματα

Αποκατάσταση Εφήβου

Ιστορικό

Ο Νικόλας είναι 17 χρονών, νέος, εύσωμος και ψηλός που πηγαίνει στην Γ’ Λυκείου.

Η νοημοσύνη του κυμαίνεται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια και διαθέτει χαρτί με τη διάγνωση Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία) πού τού επιτέπει να εξετάζεται προφορικά. Ακολουθεί Πρόγραμμα Αποκατάστασης εδώ και έξι χρόνια. Στα χρόνια του Δημοτικού, η μητέρα του μάς είχε πληροφορήσει, ότι είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην Ορθογραφία, στη Γραφή, στην προφορική και Γραπτή Έκφραση και οι δάσκαλοι το απέδιδαν σε "περιορισμένες δυνατότητες"!

Στο μεταξύ είχαν αρχίσει οι έντονες παρενοχλήσεις κοροϊδευτικού χαραχτήρα από συμμαθητές σχετικά με την περιορισμένη του επίδοση στα μαθήματα, οι οποίες με τη σειρά τους, είχαν σημαντικότατες ψυχο-συναισθηματικές συνέπειες. Μάλιστα, ο διευθυντής έκανε λόγο και για Ειδικό Γυμνάσιο. Η μητέρα του όμως, με προσωπική επιμονή και μετά από αναλυτική ενημέρωση άρχισε να ερευνά, κατέφυγε σε δημόσιο φορέα όπου και έγινε η διάγνωση και τής συστήθηκε Αποκατάσταση.

Αξιολόγηση

Όταν ο Νίκος ήταν Στ’ Δημοτικού έγινε Aναλυτική Mαθησιακή Aξιολόγηση και διαπιστώθηκαν έντονες δυσκολίες στην Ανάγνωση (δεν ήταν ανεξάρτητος αναγνώστης και αδυνατούσε να ολοκληρώσει ένα κείμενο), στη Γραφή (έντονη Δυσγραφία, με μη αναγνώσιμη γραφή) στην Ορθογραφία (έντονη Δυσορθογραφία). Επίσης διαπιστώθηκαν δυσκολίες στη δομή και, οργάνωση του Προφορικού Λόγου, στο Λεξιλόγιο, και στην Γραπτή Έκφραση.

Παρ’όλα αυτά, διαπιστώθηκε ταυτόχρονα, μια εξαιρετική ικανότητα λογικο-μαθηματικής σκέψης αλλά και γενικότερα μια δυναμική γνωστικής συμπεριφοράς, η οποία, μπορεί να μην μπορούσε πάντα να εκφραστεί γλωσσικά, όμως δημιουργούσε ένα πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή πολλαπλών στρατηγικών και μοντέλων υποστηρικτικής διδακτικής παρέμβασης.

Αποκατάσταση

Ο Νικόλας άρχισε Πρόγραμμα Αποκατάστασης με άμεσο στόχο την βελτίωση της Ανάγνωσης, όπου οι δυσκολίες είχαν αρχίσει να παγιώνονται, την βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης, προφορικής και γραπτής απόδοσης κυριολεκτικών πληροφοριών με στοιχειώδη δομή και συνοχή καθώς και εμπλουτισμό του λεξιλογίου και χρήση αυτού στο λόγο.

Στα χρόνια του Γυμνασίου με το αντίστοιχο υλικό, τέθηκαν οι στόχοι αναγνωστικής κατανόησης, προφορικής-γραπτής απόδοσης πραγματολογικών κειμένων πιο σύνθετων συντακτικά και λεξιλογικά ενώ δόθηκε έμφαση στην προφορική και γραπτή ανάπτυξη πραγματολογικών θεμάτων Έκθεσης με έμφαση στην ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών στρατηγικών ως προς τη δομή.

Στα χρόνια του Λυκείου τέθηκαν οι ίδιοι στόχοι σε κείμενα και θέματα έκθεσης επιχειρηματολογικού χαρακτήρα, με ανάπτυξη στρατηγικών εύρεσης αλλά και διατύπωσης της συλλογισμικής και των επιχειρημάτων.

Στο μεταξύ ο Νίκος, βελτίωνε ανοδικά και σταθερά την βαθμολογία του στη Γλώσσα, στην Ιστορία (έπαιρνε και την Ειδική Μεθοδολογία Ιστορίας) ενώ στα άλλα μαθήματα (Μαθηματικά - Φυσική) είχε σταθερά υψηλή βαθμολογία.

Ήταν από τους λίγους του σχολείου του όπου πήρε το Proficiency με προφορικές εξετάσεις, ενώ η καθηγήτρια στην Έκθεση, τα τελευταία δύο χρόνια τού έλεγε, ότι αναπτύσσοντας τα θέματα της Έκθεσης προφορικά, ήταν σαν να γνώριζε το δομικό σκελετό του κάθε θέματος απ’ έξω!

Αποτέλεσμα

Η πραγματικότητα της ζωής του έχει αλλάξει ριζικά.

Επιχειρηματολογεί, διεκδικεί, υποστηρίζει την άποψή του, ορίζει τη σκέψη του, ονειρεύεται και σχεδιάζει το μέλλον, φτιάχνει ήδη εξαιρετικά παιχνίδια στρατηγικής στο Διαδίκτυο με μεγάλη επισκεψιμότητα (!), και ετοιμάζεται να μπει στο Πανεπιστήμιο.

Έχει αρκετά προβλήματα με κάποιους καθηγητές του, πού δεν γνωρίζουν να τον εξετάζουν προφορικά (π.χ. στα Αρχαία) ή δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να εξετάζεται προφορικά και νιώθει ότι αδικείται.

Όμως, και ο ίδιος και η μητέρα του αγωνίζονται με μεγάλη ψυχική δύναμη και νομίζω θα πετύχουν το στόχο τους.