Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο

Επίδραση των Δυσκολιών

Οι δυσκολίες αυτές έχουν αντίκτυπο, όπως είναι αναμενόμενο,

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Image

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται.

Συνοδεύουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή.

Με ένα κατάλληλο όμως, δραστικό, πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης μπορούν να βελτιωθούν

Αποκωδικοποίηση Εντολών

Image

Τα παιδιά και οι έφηβοι με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά δυσκολία στην αποκωδικοποίηση απλών ή πιο σύνθετων εντολών σε Ασκήσεις οποιουδήποτε Μαθήματος.

Λένε συχνά, "δεν κατάλαβα τι μου ζητάει". Ακόμα κι αν έχουν διαβάσει, ακόμα και αν κατανοούν μία-μία λέξη, δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν το νόημα του κειμένου της Άσκησης, ώστε να τη λύσουν!

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν παιδιά στη σχολική τους ζωή κατά την επεξεργασία και κατάκτηση του Γραπτού Λόγου. Γενικότερα, είναι η δυσκολία στην επεξεργασία οποιασδήποτε γλωσσικής πληροφορίας.

Image

Εκδηλώνονται σε πολλούς γνωστικούς τομείς:

Συγχρόνως βρίσκονται σε βαθιά σχέση με δυσκολίες

Ο βασικός πυρήνας των δυσκολιών εμφανίζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη συνέχεια και χωρίς την έγκαιρη Αποκατάσταση τους, εξελίσσονται σε συνθετότερες στην στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπτώσεις στη Γραπτή Έκφραση

Image