Θεραπεία Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας

Το πρώτο βήμα στην Θεραπεία των Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας είναι η Διάγνωση των Δυσκολιών και η σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικών Ικανοτήτων.

Ακολουθεί η εκπόνηση του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης, ένα κείμενο, όπου καταγράφονται οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της Θεραπείας και τίθεται Χρονοδιάγραμμα για την πορεία της Θεραπείας και την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η Μεθοδολογία Θεραπείας των Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας που χρησιμοποιούμε, έχει ανακοινωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και έχει εφαρμοσθεί στη Θεραπεία δεκάδων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Αποκατάσταση - Στόχος

Στόχος μας είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να έρθουν σε επαφή με τη δυσκολία τους και να νιώσουν ότι την αντιμετωπίζουν έμπρακτα και ενσυνείδητα.

Να γνωρίζουν γιατί έρχονται και με ποιο στόχο, ακόμα κι αν μερικές φορές "βαριούνται" ή κουράζονται.

Ακόμα, να δημιουργήσουν προσωπική σχέση με το χώρο και το αντικείμενο εργασίας καθώς και με το θεραπευτή τους.

Αποκατάσταση - Θεραπευτές

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης, πραγματώνονται από άριστα εκπαιδευμένους θεραπευτές (Ψυχολόγοι - Ειδικοί Παιδαγωγοί), οι οποίοι, εκτός της διετούς εκπαίδευσης στη χρήση της Μεθοδολογίας μας και του Εκπαιδευτικού Υλικού που χρησιμοποιούμε, είναι επίσης κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα τους.

Εποπτεύουμε την πορεία της Θεραπείας του κάθε Μαθητή μας, με συχνές συναντήσεις με τον υπεύθυνο Θεραπευτή.

Επίσης, παρακολουθούμε τον κάθε Μαθητή τουλάχιστον σε μία συνεδρία (μάθημα) κάθε μήνα.

Αποκατάσταση - Συνεδρίες (Μαθήματα)

Ο ακριβής αριθμός και η συχνότητα των απαιτούμενων συνεδριών (μαθημάτων) διατυπώνονται επακριβώς στο
Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης που εκπονείται για κάθε Μαθητή μας. Συνήθως όμως, για το Δημοτικό, προβλέπονται δύο συναντήσεις την εβδομάδα σε συνεδρίες (μαθήματα) των 45 λεπτών.

Για το Γυμνάσιο, προβλέπεται συνήθως, μία συνάντηση την εβδομάδα σε συνεδρία (μάθημα) των 90 λεπτών.

Είναι δυνατή επίσης, η πραγματοποίηση συνεδριών κατ΄οίκον.

Η πορεία της Θεραπείας

Η πορεία της Θεραπείας, σε σχέση με τους στόχους του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης και η ανταπόκριση του Μαθητή στη Θεραπεία, επανεκτιμώνται ανά τρίμηνο, με την έγκαιρη ενημέρωση του Γονέα. Η επανεκτίμηση αυτή, μπορεί να επιφέρει αναθεώρηση των στόχων του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης και εμπλουτισμό του χρησιμοποιούμενου Εκπαιδευτικού Υλικού. Η εκτίμηση της πορείας της εφαρμοζόμενης Θεραπείας και οι τροποποιήσεις που αυτή μπορεί να επιφέρει στους στόχους του Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης, γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Γονέα.